LỊCH VẠN NIÊN NGÀY 05 THÁNG 03 NĂM 2024

Lịch Dương
Ngày 05 Tháng 03 năm 2024
05


12:13 - Thứ Ba

Lịch Âm
Ngày 25 Tháng 01 năm 2024
25

Giờ Mậu Ngọ VN, Ngày Mậu Thìn
Tháng Bính Đần, Năm Giáp Thìn
Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo, Trực Trừ
Tiết Khí: Kinh trập (Sâu nở) - Kinh độ mặt trời 345°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Con người sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ đâu cũng bị thấy trong xiềng xích.

An sao Tử vi và Bình giải
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Dự Đoán Theo Tứ Trụ - Tử Bình
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Bát Tự Hà Lạc
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Vận năm
quan thế cải thiện vận trình xin thái dương loi mơ thấy trắn Lục Thập Hoa Giáp của Mậu Thìn Lục Hào van tay đường Sinh mệnh Sao Quan đới thuật Sao Thiên Mã Bán khoán Lịch vạn niên mệnh MO Mệnh chủ con gái mặt Dà Cách đặt giường trong phong ngủ Tóm xe ô tô nhà bếp bảng cung mệnh khôn cân tướng đàn ông sao hóa kỵ B盻殃 Sao Long Trì ngày con nước kiêng kị chòm sao Bạch Dương 12 con càn giãƒæ giãºp cát tinh bí quyết phong thủy dương trạch cát Số Trụ ngày Kỷ Mùi Ngay tôt Tân mùi Tính tình chung tình mệnh lý ngã năm hướng nhà trong phong thủy Bói sim 史克威尔艾尼克斯 luong chọn chồng Bàn chân ông trấn trạch an gia dan ong tướng môi dày nhムcoi tướng giàu nghèo