Mở một lá bài trong bộ bài Tarot huyền bí để biết bảy ngày sắp tới của bạn sẽ trải qua như thế nào. Những lá bài tarot này sẽ mang đến cho bạn những thông tin đầy hữu ích cho cuộc đời sắp tới của bạn. Hãy mỡ từng lá bài và đọc ý nghĩa từng lá cẩn thận, bởi chính những lá bài này sẽ mang đến cho bạn cả một tương lai!


Họ Tên:


Đặc tính Lễ hội mâu Thần Ä eo đẩu quân cỏ dinh boi bai tay Van khan khai truong nhật xa nhất tiền của nhân khí dụng thần tủ Tuổi tý mùng Thầy văn khấn lễ thánh sư rèm cửa sổ Kình hóa at binh an hướng nhà hoá mí mắt giữ tâm hồn bình an làm Tinh Ý cửa chính và cửa sổ ma kết chim chim bồ câu Đăng tuong so mạnh mẽ Co tướng lòng bàn tay võ tình quy bàn thờ Sao Thai Am trưng Tóm không tu Tu vi