Quẻ Dịch Phục Hy
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy

Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.


Mục Kiền Liên cung phúc đức xem tử vi nữ mạng tuổi quý hợi Nhật Nguyệt đắc địa sao kình dương sao phu liêm trong lá số tử vi sao sinh con trong tử vi Địa Không sao hóa quyền trong lá số tử vi Hội Bạch Hạc sao thái âm Hội Cảnh Dương Hội làng Khê Thượng Hồi Cầu Ngư ở Cửa Hội Tiểu sảo Tử Vi sao thiên phủ ở mệnh xem nốt ruồi sao thiên phủ hãm địa Hội Vàm Láng ý nghĩa sao tham lang Quan niệm nhân sinh bói nốt ruồi sao thiên phủ miếu địa Phong Thủy Sao tử vi xem bói tình yêu mo Hội Đền Bảo Hà tại Lào Cai Sao Thiên Phủ mệnh vô chính diệu bình luận về các cách trong tử vi vòng thái cực Học tử vi Phù tọa Trưởng Trung nam Ân Quang Sao Linh Tinh tên hay Cung Ngọ lễ chay hải trung kim Ý nghĩa sao Hoa Cái Sao Hoa Cái Sao Đại Hao ở cung mệnh sao hoa cái trong lá số tử vi Sim phong thuy Sao Hoa Cái ở cung mệnh Sao Hóa Quyền Ý nghĩa sao Hóa Quyền Sao Hóa Quyền ở cung mệnh Cách giàu và những sao hữu sản

Văn Khấn Ngày Tết Xem Tuổi Xem Ngày Xem Tướng Xem Tử Vi Xem Tứ Trụ Con Yêu Xem Bói Gieo quẻ - Xin sâm Phong Thủy