Quẻ Dịch Phục Hy
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy

Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.


Sao Địa Kiếp dâng lễ ý nghĩa luận đoán cát hung LỘC TỒN Quan lộc Bệnh phù sao Giải Thần tại mệnh Sao Thai Phụ ở cung mệnh Học tử vi Đặt tên cho con thực sự quan trọng Ý nghĩa sao Lưu Hà Sao Cự Môn ở cung mệnh Hóa Lộc Cự môn Phong Thủy Cho Người Mệnh Ly Cách gây tai họa và các sao họa phần 1 mo biến đổi 23 tháng chạp ngón trỏ dịch lý cung sao giai han Tử Vi Đại Toàn Sao THIÊN ĐỒNG Sao TỬ VI Xem tướng mặt hải trung kim Sao Long trì các lễ hội ngày 13 tháng 11 Chỉ Ý nghĩa 12 cung của Tử Vi Sao TRIỆT ngón tay tuổi tý sao liêm trinh Đặc sao triet Sao thái dương Hội Làng Nhị Khê tỉnh Hà Tây Sao Vũ Khúc ở cung mệnh Hội Hậu Trung Hậu Thượng Sao Địa kiếp Cải Số Tóc Sao Hóa Lộc Bắc Phái Ý sao liêm trinh trong tữ vi Phong Thủy cây mai

Xem Tuổi Xem Ngày Xem Tướng Xem Tử Vi Xem Tứ Trụ Con Yêu Xem Bói Gieo quẻ - Xin sâm Phong Thủy