Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.phát giật Ä á Tinh Lục Bân Triệu cách hóa giải hướng nhà ngũ quỷ ngu hanh Cửa Sổ vía mat trai giat Tỳ Hưu phong thủy Cắt tóc hung cát phong thuỷ Lễ Trung Nguyên trư Kỷ Tỵ dung mạo nhân duyên sinh thiet voi càng việc Điềm bao đáo hướng chí Lục Đạt Chom BAT TRACH MINH CANH tường nứt vỡ bóng đè Thuốc trồng tronh nhà huyen nguyên nhân li hôn của 12 chòm sao dương liễu mộc mà y SAO MỘ TRONG TỬ VI mơ thấy sông nước q Những truyện bính tuất kiếp trước con khắc cha mẹ phat SAO quốc ấn tháng sinh tốt của 12 con giáp khách sạn Con