NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 12/2023

Lịch Dương
1
Tháng 12

Lịch Âm
19
Tháng 10

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 1/12/2023 nhằm Ngày 19/10/2023 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 12

Lịch Âm
20
Tháng 10

Ngày Rất Tốt

Thứ Bảy Ngày 2/12/2023 nhằm Ngày 20/10/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 12

Lịch Âm
21
Tháng 10

Ngày Rất Tốt

Chủ Nhật Ngày 3/12/2023 nhằm Ngày 21/10/2023 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 12

Lịch Âm
22
Tháng 10

Ngày Cực Xấu

Thứ Hai Ngày 4/12/2023 nhằm Ngày 22/10/2023 Âm lịch
Ngày Bính Thân, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 12

Lịch Âm
23
Tháng 10

Ngày Cực Xấu

Thứ Ba Ngày 5/12/2023 nhằm Ngày 23/10/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 12

Lịch Âm
24
Tháng 10

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Tư Ngày 6/12/2023 nhằm Ngày 24/10/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 12

Lịch Âm
25
Tháng 10

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 7/12/2023 nhằm Ngày 25/10/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 12

Lịch Âm
26
Tháng 10

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Sáu Ngày 8/12/2023 nhằm Ngày 26/10/2023 Âm lịch
Ngày Canh Tý, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 12

Lịch Âm
27
Tháng 10

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 9/12/2023 nhằm Ngày 27/10/2023 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 12

Lịch Âm
28
Tháng 10

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 10/12/2023 nhằm Ngày 28/10/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 12

Lịch Âm
29
Tháng 10

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 11/12/2023 nhằm Ngày 29/10/2023 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 12

Lịch Âm
30
Tháng 10

Ngày Rất Tốt

Thứ Ba Ngày 12/12/2023 nhằm Ngày 30/10/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 12

Lịch Âm
01
Tháng 11

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 13/12/2023 nhằm Ngày 01/11/2023 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 12

Lịch Âm
02
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 14/12/2023 nhằm Ngày 02/11/2023 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 12

Lịch Âm
03
Tháng 11

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Sáu Ngày 15/12/2023 nhằm Ngày 03/11/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 12

Lịch Âm
04
Tháng 11

Ngày Rất Tốt

Thứ Bảy Ngày 16/12/2023 nhằm Ngày 04/11/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 12

Lịch Âm
05
Tháng 11

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 17/12/2023 nhằm Ngày 05/11/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 12

Lịch Âm
06
Tháng 11

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 18/12/2023 nhằm Ngày 06/11/2023 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 12

Lịch Âm
07
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 19/12/2023 nhằm Ngày 07/11/2023 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 12

Lịch Âm
08
Tháng 11

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 20/12/2023 nhằm Ngày 08/11/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 12

Lịch Âm
09
Tháng 11

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 21/12/2023 nhằm Ngày 09/11/2023 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 12

Lịch Âm
10
Tháng 11

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Sáu Ngày 22/12/2023 nhằm Ngày 10/11/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 12

Lịch Âm
11
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 23/12/2023 nhằm Ngày 11/11/2023 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 12

Lịch Âm
12
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 24/12/2023 nhằm Ngày 12/11/2023 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 12

Lịch Âm
13
Tháng 11

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 25/12/2023 nhằm Ngày 13/11/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 12

Lịch Âm
14
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 26/12/2023 nhằm Ngày 14/11/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 12

Lịch Âm
15
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 27/12/2023 nhằm Ngày 15/11/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 12

Lịch Âm
16
Tháng 11

Ngày Rất Tốt

Thứ Năm Ngày 28/12/2023 nhằm Ngày 16/11/2023 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 12

Lịch Âm
17
Tháng 11

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 29/12/2023 nhằm Ngày 17/11/2023 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 12

Lịch Âm
18
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 30/12/2023 nhằm Ngày 18/11/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
31
Tháng 12

Lịch Âm
19
Tháng 11

Ngày Tương đối Xấu

Chủ Nhật Ngày 31/12/2023 nhằm Ngày 19/11/2023 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
Xem Tiếp


tướng đẹp nam tuổi thân hợp tuổi nào phóng giao tỏa chân tã³c gỗ 120 sao phu tinh SAO THIÊN Y Thế hoà đi đâu vào Giáng Sinh tướng mạnh mẽ mệnh hỏa sơn phòng ngủ màu gì kỵ Sinh con trai Sao Thiên hỷ i khai trương khánh thành Khai trương văn khấn tổ tiên mẹo phong thủy cầu bình an phát tướng Ä năng Hội Làng Đông Hồ bùa yêu các sao tốt phong bùa ngải Dần Khái cây cảnh phong thủy trong nhà binh nhà bị thiên trảm sát đế cấm kỵ de Bói bài Thân chủ Quy dau giờ tốt chuyển nhà mơ thấy bị dao đâm đánh con gì tướng mạo Giải hạn tam tai năm Bính Thân đường Vận mệnh mơ thấy hoa bán ngũ thế tuổi Tỵ hắt xì hơi đặt tên phong thủy 2014 văn phòng tâm sao Thái âm tướng giàu nghèo