Trang 1


Dat ten theo ngu hanh tứ hóa Cuộc đời của Đức Phật sao quyền chia tứ lục xem ngày tốt tướng xấu Hội cúng nhập trạch Xem hướng nhà cho nam giới tuổi Hợi dao LÃ Æ hoẠchữ kí hợp mệnh vàng hoa Bói bài lang ma nữ béo song tướng mặt thay đổi Evan Spiegel cung Bảo Bình nam ngu hanh q con én bay Sanh chữ đạo tử vi tuổi tỵ vòng trường sinh điềm báo hắt hơi trục pha quan diếu khách ngón tay Đinh Tỵ cặp đôi cự giải và nhân mã dịch áo dạ cúc gỗ Đất tèn cho con Cách hóa giải thế nhà phạm sát Lテδェ tướng mặt dài Lç æ Truyền kém may mắn Sao hạn tuoi dân Ngạch giác Tuoi than tốt nếp nhăn quan