Khổng Minh Thần Toán

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻcung mọc con đường nhẫn phong thủy Tào Tháo hợp xung khắc Lưu Hà nổi hai lần đò gieo quẻ những điều Phan đắc than Huong người tuổi thìn bảo bình tuỏi Lóng người Kỷ Tỵ các giấc mơ tướng khuôn mặt vận hạn 2015 Môn phái quan Luận về sao Tham Lang Giải Phật pháp cấm kỵ Màu sắc phong thủy cầu thủ tuổi gà những giấc mơ y tủ đi nhờ xe yeu đốt tay bồn những giâc mơ dài Hào Ý nghĩa sao Tử Tang thanh ha cách bài trí bàn thờ Sao Tử Doanh nhân tuổi Dậu châu Nhà bùa chú tưởng lễ tạ cung song tử nốt ruồi ở gót chân Đức HÃƒÆ o