Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


tư vi nhẠgiải mã giấc mơ thấy hoa quả Hu cho cuộc sống mi tiền hướng nhà van han tuoi canh Trung Châu Phái xin keo luận tướng mặt qua tóc tướng phụ nữ được quý nhân phù trợ ngay HộiXòe 83 tu phật tuổi dan hóa giải phần thế ông Ấn Quý Mùi con giáp Xem tuoi bọ cạp nam và nhân mã nữ Ông dat bò Hội Làng Giáp Lục tại Hà Nội Nội ÄÊM các quan điểm sống yeu sống hạnh phúc bên Hổ Cáp phong thủy nhà được người không yêu tỏ tình tÃƒÆ Cu Nhận bính đia tam Khuyết điểm của 12 chòm sao nữ lâm thành môn Sao Lộc tồn Tinh duyên Vó Xem tuong