Hà Lạc Lý Số

Hà Lạc Bát Tự
 Thuật Số dùng 8 Chữ để lấy thông tin cá nhân ở Hà ĐồLạc Thư 
Dương Lịch
Năm Tháng Ngày Giờ Phút Giây
Âm Lịch
Năm Tháng Ngày Giờ
Nhuận
Giáp Ất Sửu Bính Dần Đinh Mão
Phái  Nam  Nữ 
     


Xem Thêm Bát Tự Hà Lạc Phiên Bản Mới


thang 8 Can Chi duc xem bói cửa đối diện cửa cuối mÃ Æ tuong so xem tướng người trán dô con gái mặt vuông Vị hướng cửa các chung yên ổn thiển tinh Dat ten cho con ThẠCá bi mat Tháng 4 Sao Văn xương Đinh Dậu làm lễ cầu con Lục thập hoa giáp sông Lý kết thị Phòng doi Phát nhung hạ chí Hàm Chương xem tuong nhất nam phong thủy âm trạch sao hóa quyền hãm địa nhat Mơ thấy quan hệ Hợi hoi mao coi dung tỏi co tá µ sao thien quan trấn