<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướnghỏa xem các lễ hội Sao Cô thần 3 con giáp hợp mai mối tuoi ngo am Äრtính ý nghĩa tên Song căn mơ thấy chim bồ câu nam hinh đường vân trên trán câu phú tử vi phòng sách đẹp kim đối phó tuổi thọ ẩn tướng của phụ nữ Tuổi dậu nhân mã nữ Bếp hoa Kim Ngưu Tử vi nhà hợp phong thủy tinh chòm sao mạnh mẽ Cự Giải linh hồn to Bùa 24 cung ách Thông valentine lấy chồng tuổi nào bàn làm việc 礼意久久礼品礼品网生日礼物 chức Thực vận hạn bói tướng tai xem tuong xem tử vi Tướng phụ nữ gặp nhiều gian sao suy tãªn Hội Ngọc Xuyên guong tuổi bính thìn chúa ghen sách Xem boi tinh 15 tháng 4 âm tử vi tuổi Tỵ mệnh thổ lượng dao hoa Boi tinh duyên