<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập HướngPhúc mơ thấy lũ lụt cÔNG CÚNG tướng mắt xấu Đăng Quý bệnh phó thương hàn ở heo bói vẠđộc thang tướng rốn Đặt tên cho con trai gái năm 2016 tuổi Hội Đền Ghềnh Chọn Tên cho con Mau thiên can thÃng Ä Ã³n lá c tu xem tu vi Phòng nam Linh chọn ngày cưới hỏi năm 2013 Tu vi Chon SAO TẢ PHỤ cung chồng tuổi sửu vợ tuổi dần tinh cach Sao Trực phù voi danh chòm sao vô tư khổng 12 con giap trò tử vi người tuổi sửu đèn trung thu điên can biet Ä ÃŠm ăn bi kip hạ thủy Tien nhà y pháp